Perdagangan

Pembangunan perdagangan sangat penting dalam upaya mempercepat pertumbuhan ekonomi dan memberikan sumbangan yang cukup terarah dalam penciptaan lapangan usaha serta peningkatan pendapatan. Pembangunan perdagangan diarahkan untuk memperlancar arus barang dan jasa serta melindungi kepentingan produsen dan konsumen dalam rangka memantapkan  stabilitas ekonomi daerah maupun nasional.

Data mengenai perdagangan bersumber dari monografi desa, pada tahun 2017 ini di Kecamatan Kedungwaru ada beberapa pasar meskipun tidak besar tapi banyak menunjang jalannya perekonomian di Kecamatan Kedungwaru.